Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

Podjetje OPIKAR d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A – Sklop I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 – 2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • 5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • Strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • Transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • Idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • Izvedbeni projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 34.770 EUR, od tega se 34.770 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: 09/2023 – 01/2024