Projekt e-poslovanje

Prejeli smo sredstva v sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv operacije: Nadgradnja E-poslovanja Opikar

Namen Operacije: Namen javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja.

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe:

  1. Digitalizacija nastopov na sejmih

  2. Spletne strani za tuje trge

  3. Spletna trgovina

  4. Produktno – prodajni video

  5. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Z izvedbo operacije želimo povečati uspešnost vstopa na tuje trge, povečati prihodke iz tujih trgov ter povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost našega podjetja. Rezultati projekta bodo udeležba na showroom-u, nova spletna stran v 2 tujih jezikih, nova spletna trgovina v 2 tujih jezikih, produktno prodajni video v tujem jeziku in povečane kompetence zaposlenih.

Višina sofinanciranja: 30.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv sejma: Medica 2021

– Obdobje trajanja sejma: 15.11. – 18.11.2021 
– Kraj in država: Dusseldorf, Nemčija  

 »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj«

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  www.eu-skladi.si