Politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE – OPIKAR klimatizacija in čisti prostori d.o.o.

 1. Splošno

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine OPIKAR klimatizacija in čisti prostori d.o.o. (v nadaljevanju »pogoji poslovanja«) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov (v nadaljevanju tudi »kupci«) spletne trgovine OPIKAR klimatizacija in čisti prostori d.o.o. (v nadaljevanju »spletna trgovina« in »ponudnik«) pri uporabi spletne strani, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki je na voljo v spletni trgovini ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. Kot kupec se razume vsaka pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani http://dev.opikar.com/en/.

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini. Nakup opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Dostavo blaga, kupljenega prek spletne trgovine, zagotavlja ponudnik prek svojih lastnih virov in/ali prek pogodbenih partnerjev na ozemlju Republike Slovenije. Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s pogoji nakupa, sicer naročila ne more oddati.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato kupcu predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji naročila.

 

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira ter se pogosto in hitro spreminja. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih artiklov, ki so navedene na embalaži artikla, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih ali tiskarske napake. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih artiklov na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim artiklom ne vplivajo na specifikacijo samega artikla.

 

 1. Podatki ponudnika

OPIKAR, klimatizacija in čisti prostori d.o.o.

Obrtniška ulica 6C

1370 Logatec

Matična številka: 7180616000

Davčna številka: SI 36903825

 1. Stiki, pomoč in dodatna vprašanja

Če imate glede naše ponudbe ali uporabe spletne trgovine, dodatna vprašanja ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate:

 1. Elektronski naslov:  _______________

 

 

 1. Ponudba

Ponudba v spletni trgovini zajema različne artikle, prikazane pod oddelki, ki so vidni na vsakem zaslonu. Ponudba objavljena na spletni strani je informativne narave in ni zavezujoča. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če artikla ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki so posledica napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem mogočem času po elektronski pošti.

 

Prav tako si ponudnik pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v povezavi z nakupom prek spletne trgovine, ob preteklih zlorabah sistema spletne trgovine.

Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil.

 

 1. Cene

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in ne vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Stroški dostave so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. V okviru aktualnih ponudb je občasno omogočena dostava brez stroškov dostave, o čemer je uporabnik obveščen pred oddajo naročila. Spletne cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimaja brez predhodnega obvestila.

 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Popust pri posameznem artiklu in kode za popust se ne seštevajo. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca. Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko brez navajanja razlogov odstopi od pogodbe še v 60 dneh od potrditve naročila, v tem primeru se šteje pogodba za razvezano, vsaka stranka pa je dolžna vrniti vse, kar je prejela od nasprotne stranke. Slike v spletni trgovini so simbolične.

 

 1. Postopek nakupa

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem in angleškem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Artikle lahko izbirate in naročate s seznama artiklov v spletni trgovini. Vsi artikli so na voljo do odprodaje zalog.

 

Postopek nakupa je preprost in ga opravite v šestih glavnih korakih na zaslonih:

 1. a) Košarica – ponudba

Na tem zaslonu lahko pregledate artikle, ki ste jih predhodno dodali v košarico. Pri vsakem artiklu lahko spreminjate želeno količino ali jih odstranite iz košarice. Košarico dopolnite z dodatnimi artikli, tako da se vrnete nazaj v trgovino prek menijev naše ponudbe v zgornji vrstici. Ko končate z zbiranjem artiklov, kliknite na gumb »zaključi nakup« in preusmerjeni boste na naslednjo stran.

 

 1. b) Vnos kontaktnih podatkov

 

Na tem zaslonu vnesete kontaktne podatke, ki jih ponudnik potrebuje za dostavo izdelkov. Obvezni podatki so: Ime in priimek naročnika, ime družbe naročnika, davčna številka podjetja, naslov naročnika,  kontaktna telefonska številka in elektronska pošta. Prav tako lahko dopišete dodatne informacije, za katere smatrate, da bodo koristne pri spletnem naročilu.

 1. c) Dostava:

 

Dostava naročenih artiklov se opravi na želen naslov kjerkoli v EU.

 

Artikli se dostavljajo preko ponudnika po izbiri prodajalca ali v dogovoru s kupcem.

 

Strošek dostave variira glede na posamezno naročilo.

 

 1. d) Plačilo in davki

 

Na zaslonu Plačilo lahko izberete način plačila. Izbirate lahko med plačilom s plačilno oziroma kreditno kartico ter plačilo po predračunu.

 

Prodajalec je odgovoren za davek od dohodka pravnih oseb (“Davki prodajalca”).

 

Kupec je odgovoren za vse ostale davke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve katere koli vrste, zlasti za DDV, prometne davke, izvozne ali uvozne dajatve, stroške in pristojbine, akcize, in vsa ostala finančna bremena uvedena s strani državnih ali lokalnih organov v zvezi s pogodbo ali izvedbo ali s plačilom(“kupčevi davki”).

 

 1. e) Zaključek nakupa

Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja potrjujete, da v celoti razumete pogoje poslovanja in jih sprejemate. S klikom na gumb »plačaj zdaj« ali »končaj naročilo« zaključite postopek nakupa. Po zaključenem naročilu na spletni strani boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi pošiljke.

 

 1. f) Potrditev nakupa

 

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca. Ponudnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v roku 60 dni brez navajanja razlogov, pogodba s tem preneha, vsaka izmed strank je dolžna vrniti, kar je do tedaj prejela iz posla.

 

 1. Pravica kupca da odstopi od pogodbe

Kupec lahko odpove pogodbo v primeru, če prodajalec

(i) postane insolventen ali

(ii) zagreši bistveno kršitev pogodbe, ki jo prodajalec noče ali se je ne da drugače pogodbeno sanirati, pod pogojem, da: (a) kupec prodajalca pozove na izpolnitev pogodbe in o siceršnji nameri, da bo pogodbo odpovedal, in (b) prodajalcu, v roku 30 dni po prejemu obvestila, ne začne vestno odpravljati kršitve.

 

Če kupec odstopi od pogodbe prodajalec povrne kupcu kupnino za nedobavljeni del obveznosti, kupec pa je dolžan poravnati morebitne neplačane zneske za dobavljeni del izdelkov oz. za opravljene storitve.

 

Prodajalec lahko prekine pogodbo, če kupec

(i) postane insolventen, ali

(ii) če bistveno krši pogodbo, kot na primer razveljavitev zavarovanj plačila, zamuda plačila ali podobno, ali

(iii) v roku 60 dni od sklenitve pogodbe brez navajanja razlogov.

 

Če je pogodba s strani kupca odpovedana brez krivdnega razloga na strani prodajalca, je kupec dolžan plačati polno pogodbeno ceno.

 

Bodisi kupec ali prodajalec lahko odpove pogodbo v primeru višje sile, ki onemogoča izpolnitev za več kot 30 dni.

 

Vsaka stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe pogodbe. Prodajalec ni dolžan spoštovati morebitnih sprememb, dokler se obe stranki ne strinjata s takšnim spremembam v pisni obliki. Predmet, pogodbena cena, roki, in druge določbe se bodo pravično prilagodile glede na dodatne stroške ali obveznosti, ki jih bo imel prodajalec, kot posledico zahtevanih sprememb. Če se stranki ne dogovorita drugače, se cene za dodatna dela oz. spremembe, ki izhajajo iz takšnih zahtev, obračunavajo po ceniku prodajalca.

 

 1. Reklamacije

8.1. Reklamacije ob dostavi

 

Pritožbe in reklamacije glede artiklov morate pisno sporočiti neposredno ob dostavi dostavljavcu. Morebitne poznejše reklamacije se rešujejo skladno s točko 8.2.. teh pogojev.

 

8.2. Garancija in stvarne napake

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskem sporočilu oz. je tako določeno z veljavnimi predpisi. Ponudnik artikla jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja skladno z njegovim namenom in s priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga.

 

Če želi kupec uveljavljati garancijo, lahko to stori pisno preko elektronske pošte, ki je navedena zgoraj v točki 3. Navesti mora ugotovitve glede napake blaga in zahtevo po odpravi le-te ter predložiti garancijski list in kopijo računa. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem garancijskem listu, v kolikor ga posamezen artikel ima. Ob uveljavljanju garancije, mora kupec ponudniku omogočiti pregled artikla.

 

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku oz. zastopniku ponudnika omogočiti pregled artikla.

 

Za stvarno napako gre zlasti takrat, ko:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet;
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ponudniku pa je bila znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
 • je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom; izjema so le vzorci ali modeli, prikazani zaradi obvestila.

 

Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom in s predložitvijo kopije računa. Za grajanje stvarnih napak se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ).

 

Če izdelki ne ustrezajo garancijskim jamstvom, mora kupec prodajalca nemudoma pisno obvestil pred iztekom garancijske dobe. Prodajalec lahko po svoji izbiri popravi ali zamenjane ustrezne izdelke. Če kljub ustreznemu prizadevanju prodajalca, izdelka ni mogoče popraviti ali zamenjati, ali neustrezne storitve ni mogoče ponovno opraviti, bo prodajalec vrnil sredstva plačana s strani kupca. Morebitno garancijsko popravilo ali zamenjava ne podaljša ali obnovi garancijske dobe. Kupec mora prodajalca obvestiti in povabiti na vsakršno testiranje skladnosti opreme, prodajalcu pa omogočiti, da takšen test ponovi bodisi sam ali po izbranem izvajalcu.

 

Garancija velja pod pogojem, da (a) so izdelki oz. je oprema pravilno skladiščena, nameščena, uporabljena, dana v obratovanje in vzdrževana, vse v skladu z navodili in pod pogoji prodajalca, (b) kupec vodi točne in popolne evidence obratovanja in vzdrževanja v času garancijskega roka in zagotavlja dostop prodajalcu do teh evidenc, in (c) da brez pisnega dovoljenja prodajalca izdelkov ne spreminja ali vanje posega. V primeru neizpolnjevanja pogojev je garancija neveljavna. Prodajalec ni odgovoren za normalno obrabo.

 

Ta člen izključno določa obseg pravic, ki jih ima kupec v primeru napake pri izdelku ali storitvi, ne glede na morebitne ostale zakonske pravice, ki jih utegne imeti kupec in se slednjim kupec izrecno odpoveduje. Prodajalec izrecno prereka morebitna konkludentna ali implicitna jamstva, če niso izrecno pripoznana s strani zakonitega zastopnika prodajalca.

 

 1. Dostava in prevzem naročenega blaga

Ponudnik predvidoma v roku 2 delovnih dni, najkasneje pa v roku 30 dni od datuma, ko kupec na elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila pripravi artikel za odpremo in ga odpošlje na naslov, ki ga kupec navede v kontaktnem obrazcu (točka 6. c), navedenem ob oddaji naročila.

 

Če se rok dostave nepričakovano podaljša za več, kot je navedeno v Pogojih poslovanja, bo kupec obveščen prek telefona, elektronske ali navadne pošte. Ob kakršnih koli nepričakovanih zapletih ali zamudi pri naročilu kupec o tem prejme obvestilo prek elektronske pošte. Kupca se v elektronskem sporočilu obvesti tudi o predvidenem roku dobave.

 

Dostava se opravi do vrat objekta na naslovu, ki ga kupec navede v kontaktnem obrazcu (točka 6. c) ob oddaji naročila.

 

Artikli se dostavljajo preko ponudnika poštnih storitev ali dostave po izbiri ponudnika ali v dogovoru s kupcem. Ponudnik si v primeru potreb pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo.

 

Ponudnik si pridržuje pravico do večkratne dostave posameznega naročila.

 

Če kupec ni dosegljiv na izbranem naslovu, bo dostavljavec ponovno poskušal dostaviti naročene artikle. Če ponovna dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju.

 

Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebni dokument), saj bo s tem zagotovljeno, da bodo naročeni artikli izročeni pravemu naročniku. Podatki iz osebnega dokumenta se lahko v namen dokaza preverjanja identitete prepišejo. Prevzem pošiljke s strani druge osebe, ki ni registrirani uporabnik, je možen le na podlagi pisnega pooblastila in identifikacije prevzemnika z veljavnim osebnih dokumentom. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenih artiklov.

 

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

 

Prodajalec ne odgovarja za škodo in obenem ne krši svojih obveznosti iz te pogodbe, v kolikor nima možnost preprečiti zamud pri dobavi zaradi vzrokov izven svojega nadzora, kot so naravne nesreče, nemiri, epidemije, splošne stavke, varnostni ukrepi države ali druge podobne motnje dela. V izogib dvomom, se za višjo silo štejejo tudi zamude pri izvedbi storitev in dobav podizvajalcev oz. dobaviteljev, če prodajalec izkaže, da se je s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika trudil zagotoviti spoštovanje dobavnih rokov. Če pride do višje sile, se roki dobave ustrezno podaljšajo.

 

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali nedobave blaga, če je škoda nastala brez ponudnikove krivde. V nobenem primeru ponudnik ne odgovarja za škodo iz naslova izgubljenega dobička ali drugo posredno škodo. Ponudnik ni odgovoren za škodo ali napake na izdelku, ki bi nastale med prevozom blaga pri dostavi.

 

 1. Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnavane garancije, stvarne napake ali odstopa od pogodbe

 

Kupec je dolžan artikel, ki ga je ponudniku izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Ponudnik tak artikel kupcu pošlje po pošti in sicer na način, kot je opredeljen v točki 9. teh Splošnih pogojev.

 

 

 1. Zaupnost

Prodajalec in kupec lahko v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe omogoči drugi stranki razkritje zaupnih informacij, ki štejejo za poslovne skrivnosti. Zaupne informacije so:

 • informacije, ki so tako označene, in
 • informacije, ki se po običajni poslovni praksi štejejo za zaupne.

Prejemnik zaupnih podatkov se zavezuje:

 • uporabljati zaupne podatke samo v povezavi s pogodbo in uporabo izdelkov in storitev,
 • da sprejme primerne ukrepe za preprečitev razkritja zaupnih informacij tretjim osebam,
 • da ne razkrije zaupnih podatkov konkurentu stranke, ki podatke daje. Ne glede na te omejitve, lahko

(a) prodajalec razkrije zaupne podatke svojim podružnicam in podizvajalcem v zvezi z izvajanjem pogodbe,

(b) prejemnik podatkov razkrije zaupne podatke svojim revizorjem,

(c) kupec razkrije zaupne podatke, do posojilodajalcev, če so potrebne za kupca, da se zagotovi ali ohrani financiranje,

(d) prejemnik podatkov razkrije zaupne informacije kateri koli tretji osebi s predhodnim pisnim dovoljenjem prvotne imetnice zaupnih podatkov.

Prejemnik zaupnih podatkov se zaveže na zahtevo vrniti zaupne podatke ali uničiti vse kopije zaupnih podatkov, razen če to izrecno dovoljuje pogodba. Prodajalec lahko obdrži tudi eno arhivsko kopijo zaupnih podatkov kupca.

Obveznosti iz tega člena ne veljajo za zaupne podatke, ki:

 • so ali postanejo dostopni splošni javnosti, razen se to zgodi zaradi razkritja s strani pogodbenice prejemnice podatkov;
 • jih pogodbenica prejemnica pravno veljavno pridobi s strani tretje osebe;
 • ki ga pogodbenica prejemnica samostojno razvije;
 • je razkritje potrebno zaradi pravnih postopkov in zahtevano na podlagi zakona ter je pogodbenica prejemnica dajalko zaupnih podatkov o tem predhodno obvestila.

Vsaka pogodbenica jamči, da ima pravico do razkritja zaupnih podatkov, ki jih razkrije drugi stranki. Nobena stranka se ne bo javno izrekala o poslovnem razmerju ali o drugi strani, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke. Omejitve razkritja zaupnih informacij trajajo 5 let.

 

 1. Pritožbe in spori

 

Prodajalec bo deloval v skladu z industrijskimi standardi, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelkov in izvedbo storitev. Kupec bo pri uporabi opreme deloval v skladu z zakoni in standardi, ki veljajo za namestitev, delovanje, uporabo in odstranjevanje izdelkov in storitev.

 

Skupna odgovornost prodajalca za vse zahtevke katere koli vrste, ki izhajajo iz ali v zvezi s prodajo izdelkov ali nudenjem storitev, ne more presegati pogodbene cene.

 

Prodajalec ne odgovarja za izgubo dobička oziroma prihodkov ali kakršno koli posebno, posledično, naključno, posredno škodo ali pogodbeno kazen, ki bi jo utrpel kupec.

 

Za storitve načrtovanja, razvoja, dizajna in inženiringa prodajalec zaradi nepredvidljivih okoliščin kemičnih in fizikalnih procesov prodajalec jamči le za prizadevanje skladno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ne pa za končni uspeh, v kolikor se k temu izrecno ne zaveže pisno.

 

Spletna trgovina ter vsi podatki na njej, kot so besedila, slike artiklov, grafični in video elementi so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka »OPIKAR« številka 018389769  in logotip »OPIKAR«:

 

oba registrirana dne 26.05.2021, sta v lasti družbe OPIKAR klimatizacija in čisti prostori d.o.o..

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se ob težavah kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec odda pritožbo po elektronski pošti na elektronski naslov: Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Morebitne spore si bo prodajalec prizadeval reševati sporazumno. V primeru, da dogovor ne bo možen, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. Pravo, ki se uporabi, je veljavno pravo Republike Slovenije.

 

 1. Potrošniška razmerja

 

Prodajalec si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe s potrošnikom v smislu zakonodaje EU. Nakup izdelkov iz spletne trgovine za potrošnike ni mogoč, potrošniki se v primeru interesa za nakup izdelkov in spletne trgovine naj obrnejo neposredno na prodajalca.

 

Prodajalec za razmerje, izhajajoč iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev zunaj-sodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunaj-sodnega reševanja sporov.

 

 

 1. Končne določbe

Prodajalec pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami. Prodajalec si pridržuje pravico, do občasnih vsebinskih popravkih in spremembah pogojev poslovanja. Prodajalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja z določenim datumom. Le te so dostopni s pisno zahtevo kupca.

 

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani ponudnika.

 

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce spletnega mesta prodajalca.

 

Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta prodajalca.

 

Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca.

 

Kupec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka.

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce in za nakupe, ne glede na državo dostopa kupca.

 

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati dne ____________ .

 

 

 

Objavljeno dne_________________.

 

 

 

 

Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba OPIKAR d.o.o. (upravljalec) ali ki se izvaja v imenu upravljalca.

Podatki o upravljalcu:

OPIKAR d.o.o.
Obrtniška ulica 6c
1370 Logatec

Matična št.: 7180616000
Telefon: 0038640729402
E-pošta: info@opikar.com

 

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov),
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga oz. opravljanje storitev (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu…),
 • Podatke o uporabi naših spletnih strani (klik na povezave, porabljen čas) in podatke glede odziva na naše e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto).

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago oz. opravljeno storitev),
 • Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več časa, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobava blaga oz. opravljena storitev).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z nami oziroma jih pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitev z njimi tretjim osebam (izven družbe Opikar d.o.o.), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov  (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Računovodski servis
 • Podizvajalci

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU TER Islandija, Norveška in Liechenstein).

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 1. Da od nas kadarkoli zahtevate:
 • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas,
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunavamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
 • Popravek netočnih osebnih podatkov,
 • Omejitev obdelave kadar:
 • Oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam

Omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

 • Je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave , pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjenje predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali,
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
 • Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 1. Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Logatec, 25.05.2018